Afsnit 4.7.4.3

Solvarmetransmittans, g

Typisk solvarmetransmittans, g for forskellige rudetyper. Andre værdier kan anvendes for nye vinduer, se www.energivinduer.dk.

Rudetype

Solvarmetransmittans (g)

1 lag klart glas

0,85

2 lag klart glas

0,75

3 lag klart glas

0,65

2-lags energirude

0,65

3-lags energirude

0,55