Fordeling af el forbrug efter anvendelse

Normalt elforbrug fordelt efter bygningens anvendelse

Elforbrug pr. kvm

kWh pr. m² pr. år – excl. el til opvarmning

Parcelhuse

35

Række kæde dobbelthuse

41

Etageboliger

38

Sociale institutioner

66

Daginstitution

37

Transportvirksomhed

206

Liberalt erhverv

49

Offentlig administration

49

Hotel

51

Restauranter

473

Handel og service

112

Supermarked

334

Forlystelser kultur sport

82

Museer, biblioteker, udstillinger mv.

52

Sportsanlæg

67

Undervisning

46

Hospitaler

93

Døgninstitutioner

48