Boliger uden el opvarmning

Solcellestrøm ift. hele bygningens årlige elforbrug

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Udnyttelses-% u. el opvarmning

0,69

0,67

0,60

0,53

0,47

0,42

0,38

0,35

0,32

0,30

0,28

0,26

0,22

0,18

0,13

0,10

0,08

Eksempel med parcelhus med 2 kW anlæg

  • Årligt samlet elforbrug på 4500 kWh

  • Solcelleanlæg 2kW

  • Solcelleanlæggets virkningsgrad er 0,87

Bygningens andel af samlet solcellestrøm = Solcelleanlæggets forventede ydelse (størrelse x virkningsgrad) / bygningens årlige elforbrug

I dette tilfælde er bygningens andel af samlet solcellestrøm = 2000kWh * 0,87 / 4500 kWh = 0,39

Solcellestrøm ift. hele bygningens årlige elforbrug

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Udnyttelses-% u. el opvarmning

0,69

0,67

0,60

0,53

0,47

0,42

0,38

0,35

0,32

0,30

0,28

0,26

0,22

0,18

0,13

0,10

0,08

Ved aflæsning i tabellen betyder det at udnyttelsesprocenten i beregningen skal være 0,53.

Eller med andre ord at 53 % af den producerede solcellestrøm vil blive anvendt i bygningen og dermed indgå i beregningen svarende til 2000 kWh*0,87*0,53 = 922 kWh pr. år.

Eksempel med parcelhus med 6 kW anlæg

  • Årligt samlet elforbrug på 4500 kWh

  • Solcelleanlæg 6kW

  • Solcellens virkningsgrad er 0,87

Bygningens andel af samlet solcellestrøm = Solcelleanlæggets forventede ydelse (størrelse x virkningsgrad) / bygningens årlige elforbrug

I dette tilfælde er bygningens andel af samlet solcellestrøm = 6000kWh * 0,87 / 4500 kWh = 1,18

Solcellestrøm ift. hele bygningens årlige elforbrug

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Udnyttelses-% u. el opvarmning

0,69

0,67

0,60

0,53

0,47

0,42

0,38

0,35

0,32

0,30

0,28

0,26

0,22

0,18

0,13

0,10

0,08

Ved aflæsning i tabellen betyder det at udnyttelsesprocenten i beregningen skal være 0,26. Eller med andre ord at 26 % af den producerede solcellestrøm vil blive anvendt i bygningen og dermed indgå i beregningen svarende til 6000 kWh * 0,87 * 0,26 = 1357 kWh pr. år.