Erhvervsbygning der benyttes alle dage kl. 8-17

Solcellestrøm ift. hele bygningens årlige elforbrug

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Udnyttelses-% u. el opvarmning

0,93

0,93

0,86

0,80

0,74

0,68

0,62

0,58

0,53

0,50

0,47

0,43

0,37

0,29

0,21

0,16

0,13

Udnyttelses-% m. el opvarmning

0,50

0,44

0,40

0,36

0,33

0,30

0,28

0,25

0,24

0,22

0,21

0,20

0,17

0,13

0,10

0,08

0,06

Eksempel med museum med 6kW anlæg

  • Årligt samlet elforbrug på 70000 kWh

  • Solcelleanlæg 6kW

  • Bygning på 700 m²

  • Solcellevirkningsgraden er 0,87

Bygningens andel af samlet solcellestrøm = Solcelleanlæggets forventede ydelse (størrelse x virkningsgrad) / bygningens årlige elforbrug

I dette tilfælde er bygningens andel af samlet solcellestrøm = 6000 kWh * 0,87 / 70000 kWh = 0,07

Da bygningsejeren kun afregner et tal - nemlig det samlede elforbrug, må det forventes at bygningen har et standardforbrug til anden el på 52 kWh/m².

Elforbrug til opvarmning = det samlede elforbrug - standard elforbrug til andet end opvarmning = 70000 kWh – (52*700) kWh = 33600 kWh pr. år.

Solcellestrøm ift. hele bygningens årlige elforbrug

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Udnyttelses-% u. el opvarmning

0,93

0,93

0,86

0,80

0,74

0,68

0,62

0,58

0,53

0,50

0,47

0,43

0,37

0,29

0,21

0,16

0,13

Udnyttelses-% m. el opvarmning

0,50

0,44

0,40

0,36

0,33

0,30

0,28

0,25

0,24

0,22

0,21

0,20

0,17

0,13

0,10

0,08

0,06

Ved aflæsning i tabellen betyder det at udnyttelsesprocenten uden el opvarmning vil være 0,93 og at udnyttelsesprocenten for opvarmning vil være 0,5

Den samlede udnyttelsesprocent for solcelleanlægget = udnyttelsesprocenten uden elopvarmning * elforbrug uden opvarmning / Det samlede forbrug

+ udnyttelsesprocenten for opvarmning * elforbrug til opvarmning / Det samlede forbrug

I dette tilfælde er den totale udnyttelses-procent for solcelleanlægget = 0,93 * 36400 kWh / 70000 kWh + 33600 kWh *0,5 / 70000 kWh = 0,72

Eller med andre ord at 72 % af den producerede solcellestrøm vil blive anvendt i bygningen og dermed indgå i beregningen svarende til 6000 kWh*0,87*0,72 = 3758 kWh pr. år.