Fordeling af el forbrug

Enfamiliehus

Række-, kæde-, dobbelthuse

Etageboliger

Note til etageboliger:

Elvarme og Varmt vand er = 0% og derfor fremgår disse ikke i diagrammet.