Boliger med el opvarmning

Solcellestrøm ift. hele bygningens årlige elforbrug

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Udnyttelses-% u. el opvarmning

0,69

0,67

0,60

0,53

0,47

0,42

0,38

0,35

0,32

0,30

0,28

0,26

0,22

0,18

0,13

0,10

0,08

Udnyttelses-% m. el opvarmning

0,50

0,44

0,40

0,36

0,33

0,30

0,28

0,25

0,24

0,22

0,21

0,20

0,17

0,13

0,10

0,08

0,06

Eksempel med parcelhus med 6kW anlæg

  • Årligt samlet elforbrug på 12000 kWh

  • Solcelleanlæg 6kW

  • Solcelleanlæggets virkningsgrad er 0,87

Bygningens andel af samlet solcellestrøm = Solcelleanlæggets forventede ydelse (størrelse x virkningsgrad) / bygningens årlige elforbrug

I dette tilfælde er bygningens andel af samlet solcellestrøm = 6000 kWh * 0,87 / 1200 kWh = 0,44

Da boligejeren kun afregner et tal - nemlig det samlede elforbrug, må det forventes at bygningen har et standardforbrug til anden el på 4000 kWh.

Elforbrug til opvarmning = det samlede elforbrug - standard elforbrug til andet end opvarmning = 12000 kWh - 4000 kWh = 8000 kWh pr. år.

Solcellestrøm ift. hele bygningens årlige elforbrug

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Udnyttelses-% u. el opvarmning

0,69

0,67

0,60

0,53

0,47

0,42

0,38

0,35

0,32

0,30

0,28

0,26

0,22

0,18

0,13

0,10

0,08

Udnyttelses-% m. el opvarmning

0,50

0,44

0,40

0,36

0,33

0,30

0,28

0,25

0,24

0,22

0,21

0,20

0,17

0,13

0,10

0,08

0,06

Ved aflæsning i tabellen betyder det at udnyttelsesprocenten uden el opvarmning vil være 0,5 og at udnyttelsesprocenten for opvarmning vil være 0,35

Den samlede udnyttelsesprocent for solcelleanlægget = udnyttelsesprocenten uden elopvarmning * elforbrug uden opvarmning / Det samlede elforbrug

+ udnyttelsesprocenten for opvarmning * elforbrug til opvarmning / Det samlede elforbrug

I dette tilfælde er den totale udnyttelsesprocent for solcelleanlægget = 0,5 * 4000 kWh / 12000 kWh + 8000 kWh * 0,35 / 12000 kWh = 0,40

Eller med andre ord at 40 % af den producerede solcellestrøm vil blive anvendt i bygningen og

dermed indgå i beregningen svarende til 6000 kWh * 0,87 * 0,40 = 4176 kWh pr. år.