Skala for blandet anvendelse

Skala for blandet anvendelse benyttes, når større bygningsafsnit har en anden anvendelse end hovedanvendelsen for bygningen. Bygninger med blandet anvendelse har en del som skal mærkes i henhold til ”Skala for boliger” og ”Skala for erhverv m.v.”. Ved større bygningsafsnit forstås bygningsafsnit, som enten er på mindst 1.000 m² opvarmet etageareal, eller som udgør mindst 20 % af det samlede, opvarmede etageareal i bygningen.

Energimærkeskala for blandet anvendelse

Skalatrin Grænseværdi i kWh/m² år
A2020 Eblandet anv. < (27 x abolig + 33 x aerhverv) / A
A2015 Eblandet anv. < (abolig x (30 + 1000/abolig) + aerhverv x (41 + 1000/aerhverv)) / A
A2010 Eblandet anv. < (abolig x (52,5 + 1650/abolig) + aerhverv x (71,3 +1650/aerhverv)) / A
B Eblandet anv. < (abolig x (70 + 2200/abolig) + aerhverv x (95 + 2200/aerhverv)) / A
C Eblandet anv. < (abolig x (110 + 3200/abolig) + aerhverv x (135 +3200/aerhverv)) / A
D Eblandet anv. < (abolig x (150 + 4200/abolig) + aerhverv x (175 + 4200/aerhverv)) / A
E Eblandet anv. < (abolig x (190 + 5200/abolig) + aerhverv x (215 + 5200/aerhverv)) / A
F Eblandet anv. < (abolig x (240 + 6500/abolig) + aerhverv x (265 + 6500/aerhverv)) / A
G Eblandet anv. > (abolig x (240 + 6500/abolig) + aerhverv x (265 + 6500/aerhverv)) / A
Note

Hvor abolig er opvarmet areal som skal energimærkes i henhold til "Skala for boliger" og aerhverv er opvarmet areal som skal energimærkes i henhold til "Skala for erhverv". A er det samlede opvarmede areal.