Omregningstabeller

Omregningstabel for en- og flerfamiliehuse

Følgende tabel viser gyldighedsdatoerne for de seneste energimærkeskalaer:

SkalaFra dato:Til dato:
200401-11-200431-08-2006
200601-09-200631-12-2007
2008V101-01-200831-12-2008
2008V201-01-200930-09-2009
2008V301-10-200909-09-2012
201201-06-201207-09-2013
201308-09-201330-06-2018
201801-07-2018-

Det bemærkes, at både skalaen 2008V3 og 2012 har været gældende i en periode fra d. 01-06-2012 til d. 09-09-2012. For at afgøre hvilken skala energimærket er udført efter, skal man se på feltet ”Programversion” på forsiden af energimærkerapporten. Hvis der i rapporter fra denne periode i dette felt står Energy08 eller Ek-pro, er rapporten udført efter 2008V3-skalaen, ellers er rapporten udført efter 2012-skalaen.

Med kendskab til hvilken skala det enkelte energimærke hører under, kan følgende omregningstabel benyttes til at finde ud af, hvad mærket svarer til på 2018 skalaen:

Hent tabellen
2006 Skalatrin2008V1 Skalatrin2008V2 Skalatrin2012 Skalatrin2013 Skalatrin2018 SkalatrinGrænseværdi i kWh/m²/år
----A202020,0
-----A2020≤ 27,0
---A1A2015A2015≤ 30,0 + 1000/A
A1, A2AA1, A2A2A2010A2010≤ 52,5 + 1650/A
B1BBBBB≤ 70,0 + 2200/A
B2, C1CCCCC≤ 110 + 3200/A
C2, D1DDDDD≤ 150 + 4200/A
D2, E1EEEEE ≤ 190 + 5200/A
E2, F1FFFFF≤ 240 + 6500/A
F2, G1, G2GGGGG> 240 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m2.

Det bemærkes, at der i omregningstabellen, kun er medtaget skalaer for håndbog 2006, 2008, 2012, 2013 og 2018. Dette skyldes at mærker udført før 2006-skalaen ikke længere er gyldige i dag, hvormed en omregning fra ældre skalaer ofte ikke vil være relevant at medtage. Hvis mærket er udført i 2004 skalaens gyldighedsperiode, henvises der til afsnittet ”Historiske skalaer” hvori de enkelte skalatrin fremgår.

Omregningstabel for Handel, service og offentlige bygninger

Følgende tabel viser gyldighedsdatoerne for de seneste energimærkningsskalaer:

SkalaFra dato:Til dato:
200401-11-200431-08-2006
200601-09-200631-12-2007
2008V101-01-200831-12-2008
2008V201-01-200930-09-2009
2008V301-10-200909-09-2012
201201-06-201207-09-2013
201308-09-201330-06-2018
201801-07-2018-

Det bemærkes, at både skalaen 2008V3 og 2012 har været gældende i en periode fra d. 01-06-2012 til d. 09-09-2012. For at afgøre hvilken skala energimærket er udført efter, skal man se på feltet ”Programversion” på forsiden af energimærkerapporten. Hvis der i rapporter fra denne periode i dette felt står Energy08 eller Ek-pro, er rapporten udført efter 2008V3-skalaen, ellers er rapporten udført efter 2012-skalaen.

Med kendskab til hvilken skala det enkelte energimærke hører under, kan følgende omregningstabel benyttes til at finde ud af hvad mærket svarer til på 2018 skalaen:

Hent tabellen
2006 Skalatrin2008V1 Skalatrin2008V2 Skalatrin2012 Skalatrin2013 Skalatrin2018 SkalatrinGrænseværdi i kWh/m²/år
----A202025,0
-----A2020≤ 33,0
---A1A2015A2015≤ 41,0 + 1000/A
A1, A2AA1, A2A2A2010A2010≤ 71,3 + 1650/A
B1BBBBB≤ 95,0 + 2200/A
B2, C1CCCCC≤ 135 + 3200/A
C2, D1DDDDD≤ 175 + 4200/A
D2, E1EEEEE≤ 215 + 5200/A
E2, F1FFFFF≤ 265 + 6500/A
F2, G1, G2GGGGG> 265 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

Det bemærkes, at der i omregningstabellen, kun er medtaget skalaer for håndbog 2006, 2008, 2012 og 2018. Dette skyldes at mærker udført før 2006-skalaen ikke længere er gyldige i dag, hvormed en omregning fra ældre skalaer ofte ikke vil være relevant at medtage. Hvis mærket er udført i 2004 skalaens gyldighedsperiode, henvises der til afsnittet ”Historiske skalaer” nedenfor, hvori de enkelte skalatrin fremgår.