Afsnit 1.3

Indberetning af energimærkning

Bestemmelse

Energimærkninger skal indberettes af energikonsulenter til Energistyrelsen ved benyttelse af godkendte indberetningsprogrammer.

Vejledning

(1.3., stk. 1)

Når energimærkningen er accepteret af indberetningssystemet, får den tildelt et energimærkningsnummer, og der returneres en rapport til energikonsulenten.

 

Bestemmelse

Energistyrelsen godkender indberetningsprogrammerne. Indberetningsprogrammerne følger kravene til beregninger og indberetningsformater, som beskrevet i bygningsreglementet, Håndbog for Energikonsulenter samt de SBi-anvisninger og standarder, der henvises til i bekendtgørelsen. Derudover kan Energistyrelsen bl.a. stille krav om kontrolforanstaltninger, såsom digital automatisk kontrol af indtastninger ved brug af valideringer.

Vejledning

(1.3., stk. 2)

De til enhver tid godkendte indberetningsprogrammer fremgår af Energistyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen stiller ikke krav til, hvordan indberetningsprogrammerne i øvrigt er opbygget og hvilke brugerfaciliteter, der i øvrigt stilles til rådighed, udover hvad der fremgår af HB2023. Der anvendes digitale automatiske kontroller af indtastningerne i indberetningsprogrammerne. Valideringerne er opdelt i to kategorier:

  • Valideringer som medfører, at man ikke kan indberette energimærkningen.

  • Valideringer, som gør opmærksom på mulig fejl. Tilsidesættelse af disse valideringer, kan begrundes i indberetningsprogrammet.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal altid foretage en bygningsgennemgang på stedet, jf. dog stk. 2.

Vejledning

(1.3.1, stk. 1)

Bygningsgennemgangen kan suppleres af tegningsmateriale, diverse dokumentation, tidligere indberettede energimærkninger mm., når dette vurderes troværdigt til brug for energimærkningen.

Bestemmelse

Foretages energimærkning efter reglerne om energimærkning uden bygningsgennemgang, jf. bilag 3, skal der ikke foretages en bygningsgennemgang.

 

Bestemmelse

Indberetning skal ske indenfor to måneder efter, at bygningsgennemgangen er afsluttet.

 

Bestemmelse

For bygninger med et etageareal mellem 10.000 m2 og 20.000 m2 skal indberetning afsluttes inden 3 måneder efter, bygningsgennemgangen er afsluttet.

Bestemmelse

For bygninger med et etageareal på 20.000 m2 og derover skal indberetning afsluttes inden 4 måneder efter, bygningsgennemgangen er afsluttet. Fristen for indberetning forlænges med en måned for hver yderligere 10.000 m2 etageareal bygningen måler.