Afsnit 1.2

Håndbogens anvendelsesområde

Bestemmelse

Håndbogens regler gælder for energimærkning af følgende bygningstyper med tilhørende anvendelseskoder fra BBR:

1) 110, 120, 130, 131 og 132. Derudover 185 og 190 under 500 m2.
(Stuehus til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehus (parcelhus), række-, kæde-, eller dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne)).

2) 140, 150, 160, 185, 190, 331, 332, 333, 334, 339, 520, 522 og 529. Derudover 185 og 190 over 500 m2.
(Etageboligbebyggelse, kollegium, døgninstitution, anden bygning til helårsformål, hotelværelser, bygning til ferieformål (feriekoloni og vandrehjem m.v.) og lignende bortset fra sommerhus).

3) 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339, (bygninger til handel, service og administration m.v.) og 411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590 (bygninger til kulturelle formål samt institutioner, idrætsudøvelse m.m.).

Vejledning

(1.2.1, stk. 1) 

Anvendelsesområdet for håndbogen er eksisterende og nye bygninger.

Kun bygningstyper og anvendelseskoder, som fremgår af §§ 3-5 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, er undtaget energimærkning.

De særlige regler, som gælder for energimærkning af nye bygninger, er beskrevet i bilag 2.

For anvendelseskoderne 185 og 190 er det bygningens opmålte opvarmede etageareal, som skal være under 500 m².

Energimærkeskalaen for boliger (boligskalaen) benyttes for disse anvendelseskoder:

Enfamilie: 110, 120, 130, 131 og 132. Derudover 185 og 190 under 500 m2.

Flerfamilie: 140, 150, 160, 185, 190, 331, 332, 333, 334, 339 (hotelværelser), 522 og 529. Derudover 185 og 190 over 500 m2.

Energimærkeskalaen for erhverv (Erhvervsskalaen) benyttes for disse anvendelseskoder:

Erhverv: 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339 (ekskl. hotelværelser), 411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590

Ved energimærkning af hoteller anvendes metoden blandet anvendelse (se bilag 4, kapitel 4.4.5), da hotelværelser anses som bolig og f.eks. reception, restaurant og andre fælleslokaler som erhverv.

Bestemmelse

Krav til energikonsulenter og hvilke anvendelseskoder, de må energimærke, er følgende:

Kun enfamilieshuskonsulenter kan energimærke:

  • Bygninger med BBR-anvendelseskoderne 110, 120, 130, 131 og 132. Derudover 140, 185 og 190 under 500 m2.

Kun flerfamilieshuskonsulenter kan energimærke:

  • Bygninger med BBR-anvendelseskoderne 140, 150, 160, 185, 190, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339, 411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 520, 521, 522, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590.