Fælles information

Ny organisationsstruktur

03-01-2022

Efter en lang proces med forhandlinger og overvejelser har vi nu fastlagt en ny struktur for organisationen. Det er vigtigt at alle ansatte orienterer sig i det nye organisationsdiagram snarest muligt.