1.1

Håndbogens anvendelsesområde

Stk. 1

Bestemmelse

Håndbogens regler gælder for energimærkning af følgende bygningstyper:

1) 110, 120, 130, 131 og 132 (Stuehus til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehus (parcelhus), række-, kæde-, eller dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne)).

2) 140, 150, 160, 190, 331, 332, 333, 334, 339, 520, 521, 522 og 529 (Etageboligbebyggelse, kollegium, døgninstitution, anden bygning til helårsformål, hotelværelser, bygning til ferieformål (feriekoloni og vandrehjem mv.) og lignende bortset fra sommerhus).

3) 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339 (bygninger til handel, service og administration m.v.) og 411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590. (bygninger til kulturelle formål samt institutioner, idrætsudøvelse m.m.).

Vejledning

(1.1, stk. 1)

Anvendelsesområdet for håndbogen er således eksisterende og nye bygninger. I bestemmelsen benyttes anvendelseskoder for bygningstyper fra BBR.

De særlige regler, som gælder for energimærkning af nye bygninger er beskrevet i kapitel 5.

Energimærkningsskalaen for boliger (boligskalaen) benyttes for disse anvendelseskoder:

Enfamilie: 110, 120, 130, 131 og 132

Flerfamilie: 140, 150, 160, 185, 190, 331, 332, 333, 334, 339 (hotelværelser), 520, 521, 522 og 529

Energimærkningsskalaen for erhverv (Erhvervsskalaen) benyttes for disse anvendelseskoder:

Erhverv: 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339 (excl. hotelværelser),  411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590

Ved energimærkning af hoteller anvendes metoden blandet anvendelse (se kapitel 3.7), da hotelværelser anses som bolig og f.eks. reception, restaurant og andre fælleslokaler som erhverv.

Stk. 2

Bestemmelse

Krav til energikonsulenter og hvilke anvendelseskoder de må energimærke er følgende:

Enfamilieshuskonsulenter kan kun energimærke:

  • Bygninger med BBR-anvendelseskoderne 110, 120, 130, 131, 132 og 140 under 500 m2

Flerfamilieshuskonsulenter kan kun energimærke:

  • Bygninger med BBR-anvendelseskoderne 140, 150, 160, 185, 190, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339, 411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 520, 521, 522, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590