Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) gældende fra 1. jan. 2016